درج مطلب  
رویکرد پرورشی و آموزشی این واحد آموزشی تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در تراز جمهوری اسلامی بوده و معتقد است انسان با تربیت متعادل و به دور از افراط و تفریط هم برای خود و هم برای جامعه مفید است، ضمن آنکه چنین انسانی در روز قیامت و در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی سرافراز و ستوده خواهد بود؛ درهمین راستا، این مجتمع آموزشی کوشیده است، تا از اساتید مجرب و کار آزموده که دارای تعهدات اسلامی انقلابی می باشند بهره ببرد تا بتواند از طریق روش تربیتی، الگوسازی دانش آموزان را به سمت اهداف صحیح رهنمون نماید؛ علاوه براین، پشتیبانی مشاوران آموزشی و پرورشی مؤمن و انقلابی صاحب انگیزه بالا و ارتباط عاطفی-انسانی بین مربیان و دانش آموزان از ارکان مهم تربیتی-آموزشی این مجتمع میباشد.
 
 
     
 
 
نقشه سایت