پرداخت آنلاین  

- ولي دانش آموز موظف ميباشد حداقل 30% كل شهريه را  بصورت نقدي طي يك فقره چك يا فيش بانكي ومابقي شهريه طی چند فقره چک و حداكثر تا بهمن 97  پرداخت نمايد.

- حسب ابلاغ نامه ی شماره 24/125860/4  به  تاریخ  06 /09/1380  اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و مصوبات جلـسات شماره   185و  337  آن اداره به اطلاع می رساند :

- چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع سال تحصیلی از ادامه تحصیل در مدرسه غیردولتی منصرف شود معادل 5% (پنج درصد) شهریه را باید پرداخت نماید.

- اگر دانش آموزی پس از شروع سال تحصیلی و قبل از امتحانات نوبت اول از ادامه تحصیل در مدرسه غیر دولتی منصرف شود معادل 50%  (پنجاه درصد) شهریه را باید بپردازد و پس از امتحانات نوبت اول کل شهریه باید پرداخت گردد.
     
 
 
نقشه سایت